Video ta Cagayancillo

Naan ta Dalem Dagat na Video ta Sura ta Pulo Cusa, Magsaysay, Palawan, Philippines

 

Saysay daw Video ta Tubbataha Reefs Marine Park, Cagayancillo, Palawan, Philippines

 

Naan ta Dalem ta Dagat na Video ta Tubbataha, Cagayancillo, Palawan, Philippines